แหลมฉบัง

ผู้จัดการสาขา

ชื่อ : คุณสุพิยนัณญ์ กรองประดิษฐ์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการสาขา

ซอย 1 ห้อง 599/69-70 ลาดยาว,จตุจักร,กรุงเทพฯ

โทร : (038) 495-223-4 แฟกซ์ : (038) 495-225

อีเมล์ : lcb@conair.co.th

แผนที่ :