ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ชี้สิงคโปร์-มาเลย์ลุยสำรวจตลาดอาเซียนแล้ว

26 พ.ย. 2553 00:33:24

วานนี้ 24 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายดุสิต นนทะนาคร ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยในงานสัมมนาเรื่อง “เศรษฐกิจไทยก้าวไกลในประชาคมอาเซียน”ว่า ขณะนี้นักธุรกิจจากประเทศสิงคโปร์และ มาเลเซียเริ่มเข้ามาสำรวจตลาดสินค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยเฉพาะการนำสินค้าเข้ามาเจาะตลาดประเทศต่างๆ หลังจากที่มีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 58 ดังนั้นต้องการเตือนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการแข่งขันและเตรียมพร้อมในการศึกษาตลาดประเทศเพื่อนบ้านเพราะหากล่าช้าอาจทำให้ธุรกิจมีความเสี่ยงต่อการปิดกิจการได้ง่าย

ทั้งนี้หลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นผลดีต่อผู้บริโภคที่จะซื้อสินค้าในราคาถูกเพราะผู้ประกอบการจะต้องแข่งขันด้านคุณภาพและลดต้นทุนการผลิตให้ราคาสินค้าถูกลงเพื่อแย่งสัดส่วนตลาด ขณะที่ผู้ผลิตรายใหญ่หรือกลุ่มที่มีความพร้อมก็จะได้รับประโยชน์ในการเพิ่มกำลังการผลิตจากเดิมที่เน้นผู้บริโภคเพียง 63 ล้านคนก็จะเป็น 580 ล้านคนขึ้นมาทันที

“ธุรกิจเอสเอ็มอีไทยส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับตื่นตัวเกี่ยวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแต่ยังไม่มีความพร้อม เช่น การสำรวจตลาดหรือพฤติกรรรมของผู้บริโภคประเทศเพื่อนบ้านอย่างจริงจัง ดังนั้นจำเป็นต้องพึ่งภาครัฐ, องค์กรเอกชน รวมถึงบริษัทรายใหญ่อย่างเครือ ปตท., ปูนใหญ่, บ้านปู ที่ได้ขยายกิจการในต่างประเทศหลายโครงการให้ความรู้และนำผู้ประกอบการไปสำรวจตลาดในกลุ่มอาเซียน รวมถึงหาแนวทางในการรักษาตลาดสินค้าในประเทศด้วย”

นางเดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะส่งผลให้แรงงานเคลื่อนย้ายไปในประเทศที่ให้ผลตอบแทนสูงได้ง่าย โดยเฉพาะกลุ่มฝีมือแรงงาน ในกลุ่ม วิศวะกรรม และ แพทย์ ซึ่งสิงคโปรเป็นประเทศที่จ่ายผลตอบแทนสูงสุดในอาเซียนมากกว่าไทย 5-6 เท่าตัว รองลงมาเป็นมาเลเซีย และ ไทย