ข่าวต่างประเทศ >> 'พาณิชย์' ดึงน้ำตาลซื้อคืนโควตาส่งออก 1.6 แสนกระสอบ

25 พ.ย. 2553 23:37:14

นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกับสำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) มีความเห็นร่วมกันที่จะให้กรมฯทำหนังสือไปยังกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขอใช้น้ำตาลทรายจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายที่ยังเหลืออยู่ 1.6 แสนกระสอบ จาก 1 ล้านกระสอบ ที่กองทุนอ้อยฯไปประมูลซื้อน้ำตาลทรายโควตา ค. (ส่งออก) คืนเมื่อช่วงก.ย. ที่ผ่านมา นำมากระจายให้กับห้างแมคโคร 8 หมื่นกระสอบ ตลาดสด และค้าภายในจังหวัดในพื้นที่มีปัญหาน้ำตาลทรายขาดแคลนอีก 8 หมื่นกระสอบ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะเริ่มกระจายน้ำตาลส่วนนี้ได้ และจะแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง

ขณะที่น้ำตาลโควตาก. (ใช้ในประเทศ) ซึ่งยังค้างกระดาน 1.7 ล้านกระสอบ จากการสอบถามข้อมูลไปยังสอน. พบว่าเหลือยู่ในส่วนของโรงงาน 1.1 ล้านกระสอบ แต่ยังไม่สามารถนำน้ำตาลส่วนนี้มากระจายให้ห้างค้าปลีกได้ เนื่องจากติดปัญหาไม่ทราบปริมาณชัดเจนว่ามีภาระผูกพันเท่าไหร่ เพราะสอน.ไม่มีอำนาจลงไปตรวจสอบ ดังนั้นกรมฯจะใช้กฎหมายภายใต้พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ที่น้ำตาลอยู่ในบัญชีสินค้าควบคุม ทำหนังสือไปยังโรงงานน้ำตาลให้แจ้งสต๊อกน้ำตาลทั้งในส่วนที่ทำสัญญาซื้อขายและปลอดภาระผูกพัน เพื่อนำมากระจายให้กับผู้บริโภคและห้างค้าปลีกต่อไป หากไม่ดำเนินการตามหรือมีน้ำตาลแต่ไม่จำหน่ายจะถือว่ากักตุนมีโทษจำคุกสูงสุด 7 ปี ปรับ 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ