ข่าวประชาสัมพันธ์ >> จีนยกเลิกสิทธิพิเศษฯ ของนักลงทุนต่างชาติ มีผล 1 ธ.ค. 2553

26 พ.ย. 2553 00:30:30

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป วิสาหกิจทุนต่างชาติซึ่งรวมถึงนักธุรกิจไต้หวันจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษเหนือพลเมืองจีนอีกต่อไป โดยจะต้องชำระภาษีบำรุงเมืองและการก่อสร้าง รวมถึงค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อการศึกษา จากเดิมที่จะเรียกเก็บจากวิสาหกิจของจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น

ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา จีนได้ใช้ยุทธศาสตร์ ”เปิดตลาดแลกเทคโนโลยี” เพื่อยกระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทำให้วิสาหกิจต่างชาติได้รับสิทธิพิเศษเหนือพลเมืองจีน การที่คณะรัฐมนตรีจีนออก “ประกาศว่าด้วยระบบภาษีบำรุงเมืองและการก่อสร้าง รวมถึงค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อการศึกษาสำหรับวิสาหกิจ/บุคคลจีนและต่างชาติที่มีมาตรฐานเดียวกัน” ส่งผลให้ยุคสมัยของการได้รับสิทธิพิเศษของวิสาหกิจทุนต่างชาติสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการ

ประกาศดังกล่าวระบุว่า ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553 เป็นต้นไป จะมีการเรียกเก็บภาษีบำรุงเมืองและการก่อสร้าง รวมถึงค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อการศึกษาจากวิสาหกิจทุนต่างชาติ วิสาหกิจต่างชาติและชาวต่างชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีจีนระบุว่า มาตรการนี้กำหนดขึ้นเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพและความเท่าเทียมกันทางภาษี ส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างเสมอภาค

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังจีนยังระบุว่า หากจีนยังดำเนินระบบภาษีและค่าธรรมเนียมแบบสองมาตรฐานต่อไป จะส่งผลให้ภาวะการแข่งขันที่ไม่เสมอภาคระหว่างวิสาหกิจจีนและต่างชาติทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของวิสาหกิจจีน ดังนั้น มาตรการดังกล่าวจึงเอื้อต่อการสร้างสภาพแวดล้อมด้านภาษีและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมระหว่างวิสาหกิจแต่ละประเภท